Select Page

Vi nytænker parkering

og optimerer udnyttelsen af eksisterende p-kapacitet

 

Læs mere om os

Nogle af vores løsninger

Visitors

I Visitors er det muligt at dobbeltudnytte p-pladser. Fx har mange virksomheder tomme p-pladser i aften-/og nattetimerne samt i weekenden, som er de tidspunkter, hvor beboere ofte har behov for parkering.

ParkHelper

Med ParkHelper er det muligt for SOSU-personale at finde flere p-pladser i nærheden af de plejekrævende. Vi overskueliggør parkeringsmulighederne og gør flere p-pladser tilgængelige for plejepersonalet

ParkMap

ParkMap er et værktøj som giver et samlet overblik over alle tilgængelige p-pladser i et valgt område/by. Her er det muligt at filtrere p-pladser efter om de er gratis, har el-ladestander, handicap-pladser etc. og viser billeder samt antal p-pladser.

Se mere om ParkPrivate

 I videoen kan du se lidt mere om, hvad ParkPrivate kan.

Hør, hvad vi kan gøre for jer

Vi har mange muligheder for at finde en løsning på jeres parkeringsbehov. Tag kontakt til os, så vi sammen kan kigge på mulighederne.