Regler og vilkår

 

 

Regler og vilkår

ParkPrivate ApS vil gerne sikre alle sine brugere en god oplevelse. Der gælder derfor nogle regler og vilkår for brugen af ParkPrivate. Disse regler og vilkår fremgår nedenfor, og du accepterer dem automatisk, når du opretter dig som bruger.

For brugere

Oprettelse som lejer

Du opretter dig som bruger af ParkPrivate via vores app, som hentes i App store eller Google Play.

Når du opretter dig, skal du give os følgende oplysninger om dig, dit betalingskort og din bil:

 • Navn
 • Tlf. nr.
 • Betalingskortoplysninger
 • Registreringsnummer på bil

Vi gemmer disse oplysninger på vores server. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven. Du giver os samtidigt lov til at måtte kontakte dig i markedsføringsmæssig henseende.

Når du har booket en p-plads, bliver oplysninger om dit registreringsnummer på din bil videresendt til ejeren af den plads, du har lejet. Hvis der er opsyn på denne, vil disse oplysninger tillige blive sendt til det autoriserede parkeringsselskab, som holder opsyn på pladsen.

Oplysninger om betalingskort bliver videregivet til behandling hos Stripe Inc. De bruger oplysningerne, når en transaktion gennemføres.

Oplysninger om telefonnummer vil blive videregivet til Account Kit. ParkPrivate ApS benytter Account Kit til at logge brugere på.

Øvrige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 • Registreringsnummer på bil

Du er selv ansvarlig for, at du indtaster din bils registreringsnummer (nummerplade) korrekt, da parkeringstilladelsen bliver udstedt til dette nummer. Hvis registreringsnummeret ikke er indtastet korrekt, kan du risikere at få en kontrolafgift.

 

Pris for parkering
Udlejeren bestemmer selv timeprisen for sin egen p-plads. Timeprisen kan være fastsat til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet. Mindsteprisen for en udlejning er dog 5 kr.

De anførte priser er i danske kroner. Hvorvidt prisen er inklusiv eller eksklusiv moms fremgår af kvitteringen. ParkPrivate ApS tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

Hvis du henter bilen før bookingperiodens udløb, får du ikke refusion for den periode, hvor parkeringspladsen ikke bliver benyttet.

Pladsen er optaget
Hvis det skulle ske, at der holder en anden bil på den plads, som du har booket, så tilbyder vi dig automatisk en ny p-plads i nærheden. Dette sker på vores regning. Du kan også vælge at have pengene til gode i vores app til din næste parkering.

Lejeperiode

Når du lejer en ParkPrivate p-plads, skal du som minimum booke 30 min. parkering. Vil du parkere mere end 30 min. kan du booke lejeperioder med 15 min. intervaller, f.eks. 45 min., 60 min., 75 min. osv.

Ved bestilling modtager du en digital kvittering på din telefon.

Fortrydelsesret

Som lejer har du mulighed for at annullere din ParkPrivate-booking. Når du annullerer din booking, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang tid der er tilbage, før din booking påbegyndes.

Ved fortrydelse tilbageføres en del af betalingen til din konto hos ParkPrivate til brug som betaling ved fremtidige parkeringer.

Nedenfor kan du se, hvor meget der tilbageføres:

 •  >24 timer før: 100% tilbage. Det koster ikke noget og du bliver ikke debiteret noget beløb. ParkPrivate ApS overfører det fulde beløb til din ParkPrivate-konto som tilgodehavende.
 • 2-24 timer før: 50% tilbage. Du bliver debiteret 50% af bookingen. ParkPrivate ApS overfører de resterende 50% til din ParkPrivate-konto som tilgodehavende.
 • <2 timer før: 0% tilbage. Du bliver debiteret den fulde betaling for bookingen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender på din konto hos ParkPrivate Aps kan ikke kræves udbetalt.

Hvis udlejer er nødt til at annullere bookingen

Vi gør alt, hvad vi kan for, at en udlejer ikke annullerer bookingen af sin p-plads. Skulle det ske, så får du selvfølgelig dine penge retur, og vi giver dig samtidig 50 kr. til at parkere for som kompensation.

Online betaling

Vi gemmer dine betalingsoplysninger sikkert hos ParkPrivate ApS for at gøre dine fremtidige bookinger hurtigere. Pengene bliver hævet, når du foretager en booking.

Parkering uden tilladelse

Holder du uretmæssigt parkeret på en ParkPrivate p-plads uden at have en gyldig elektronisk parkeringstilladelse, kan det resultere i en kontrolafgift på 750 kr.

Dette gælder også, hvis du selv holder på din egen parkeringsplads på et tidspunkt, hvor du har sat den til udlejning, lige meget om parkeringspladsen er booket på det pågældende tidspunkt eller ej. Hvis ikke parkeringspladsen er sat til udlejning på det pågældende tidspunkt, kan denne frit bruges af ejeren uden risiko for at få en kontrolafgift. Udstedte kontrolafgifter administreres af et autoriseret parkeringsselskab. Vi videregiver i dette tilfælde relevante oplysninger fra din registrering som bruger til det autoriserede parkeringsselskab.

Hvis du, enten som ejer eller lejer af en parkeringsplads, finder en bil, som holder ulovligt på den pågældende p-plads, har du mulighed for at anmelde det til os. Du har mulighed for at sende billeder af bilens registreringsnummer og af bilens placering direkte i ParkPrivate-appen, og du får efterfølgende mulighed for at booke en ny p-plads kvit og frit eller få pengene til gode på din ParkPrivate konto. Herefter vil vi vurdere, om det er muligt at udstede en kontrolafgift. Hvis det er muligt, sender vi disse billeder til det autoriserede parkeringsselskab, som vi samarbejder med. Derudover sender vi også informationer om dig, som har anmeldt den ulovlige parkering. Disse er:

 • Dit navn
 • Dit telefonnummer
 • De billeder, du har taget
 • Oplysninger om din placering og tidspunkt for anmeldelsen

Ansvar

Indkørsel på og brug af parkeringspladser sker for egen risiko og i henhold til ParkPrivates ApS’ regler og retningslinjer, som skiltet på parkeringspladsen. Hverken ParkPrivate ApS eller parkeringspladsens ejer kan holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller lignende, uanset årsag. Ligeledes kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader. Disse regler gælder, med mindre andet måtte følge af ufravigelige lovregler i dansk ret.

Force majeure

Såfremt parkering på en booket p-plads forsinkes eller ikke kan gennemføres som følge af uforudsete forhold (force majeure), som ParkPrivate ApS ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout, lukning af veje eller tilkørsler til parkeringspladser og/eller naturkatastrofer, kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten har sæde i Aarhus inden for postnr. 8000-8260. Lov om voldgift er gældende.

Kontrolafgift

Hvis du har modtaget en kontrolafgift, skal denne betales direkte til den operatør, som har pålagt afgiften. Operatøren er en selvstændigt virkende tredjemand, hvorfor ParkPrivate ApS er uden ansvar for dennes handlinger.

Reklamation

Hvis du vil klage over en booking, skal du tage kontakt til ParkPrivate ApS enten på mailen info@parkprivate.dk eller telefonisk ved at ringe på +45 71 99 79 00.

Hvis du vil klage over en kontrolafgift, skal du tage kontakt til den operatør, som har udstedt kontrolafgiften – operatørens kontaktoplysninger vil fremgå af den udskrevne kontrolafgift, som enten vil være placeret på din bil eller være blevet sendt til dig.

Ændringer

ParkPrivate ApS kan til enhver tid ændre ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af hjemmesiden.

Cookies

Ved besøg på http://www.parkprivate.dk gemmes informationer (de såkaldte cookies) om, at du har besøgt hjemmesiden.

Transmission af data

ParkPrivate ApS er uden ansvar for data ved transmission og behandling af samme.

For udlejere

Oprettelse som udlejer

Du opretter dig som bruger af ParkPrivate via vores app, som hentes i App store eller Google Play.

Når du opretter dig som udlejer, skal du give os følgende oplysninger om dig, din p-plads og din bankkonto:

 • Dit fulde navn
 • Tlf. nr.
 • Adresse på din p-plads
 • Kontooplysninger
 • Evt. CVR-nummer

Vi gemmer disse oplysninger på vores server. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven. Du giver os samtidigt lov til at måtte kontakte dig i markedsføringsmæssig henseende.

Dit navn vil blive vist for eventuelle lejere, når de ser din parkeringsplads i appen, samt på deres kvittering, når de har booket din p-plads. Andre oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Pris for parkering
Som udlejer fastsætter du selv timeprisen for din egen p-plads. Timeprisen kan du fastsætte til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet. Mindsteprisen for en udlejning er dog 5 kr.

Udbetaling af lejeindtægt

Din lejeindtægt bliver udbetalt til din konto den sidste hverdag i hver måned. Der kan gå op til 3 bankdage, før pengene er på din konto. Hvis du udlejer som virksomhed, modtager du samtidig en oversigt over den udlejning, der ligger til grund for beregningen af din lejeindtægt.

Servicegebyr og transaktionsomkostninger

For privatpersoner
ParkPrivate ApS tager et servicegebyr på 20 % af lejeindtægten samt 3 kroner pr. udlejning til dækning af transaktionsomkostninger. ParkPrivate ApS tager servicegebyret for at kunne opretholde vores system og optimere tilstrømningen af lejere. Disse gebyrer bliver automatisk modregnet i udbetalingen af din lejeindtægt.

For erhvervsdrivende
Som erhvervsdrivende anses enhver kunde med CVR-nr.
For erhvervsdrivende aftales fordelingen af lejeindtægten nærmere med ParkPrivate. ParkPrivate ApS fratrækker 3 kroner pr. udlejning til dækning af transaktionsomkostninger. ParkPrivate ApS’ andel bliver automatisk modregnet i udbetalingen af jeres lejeindtægt.

 

Skiltning

ParkPrivate ApS sørger for gratis p-skilte til vores udlejere, og i nogle områder sørger vi endda for gratis opsætning. Du får også et klistermærke med, som du kan sætte på din postkasse.

Fri passage

Som udlejer har du ansvar for, at der er fri passage til din p-plads, når den er udlejet. Der må således f.eks. ikke være en bom e.l., som spærrer for adgang til p-pladsen. Ligeledes skal parkeringspladsen holdes ren og om vinteren skal den holdes fri for sne og være gruset/saltet. Du har som grundejer selv ansvaret herfor, herunder bl.a. i medfør af Ordensbekendtgørelsen/bekg. nr. 511 af 20.06.2005.

Annullation

Du kan altid annullere dit udbud af din p-plads, hvis der ikke allerede er foretaget en booking. Hvis der allerede er fremtidige bookinger på p-pladsen, sættes pladsen først til annullation efter at den sidste booking er gennemført. Ønsker du, at din p-plads annulleres med virkning for allerede foretagne bookinger, kan dette gøres mod et gebyr på 100 kr. pr. booking, der skal annulleres.

Du kan se mulighederne for annullation og omkostningen herved her:

Udlejning kan til enhver tid aflyses, hvis der ikke er en booking på det pågældende tidspunkt.

Hvis der er en booking på det pågældende tidspunkt, så annulleres udlejningen som udgangspunkt efter gennemførelse af den sidste allerede eksisterende booking.

Hvis du ønsker at annullere en udlejning med eksisterende bookinger, så kan det ske mod et gebyr på 100 kr. pr. aflyste booking. I dette tilfælde skal du kontakte kundeservice. ParkPrivate ApS sender dig en faktura på det pågældende beløb. Først på det tidspunkt, fakturaen er betalt, vil udlejningen blive slettet.

Betaling hvis lejer annullerer en booking

 • >24 timer før: Lejer får det fulde beløb refunderet for bookingen.
 • 2-24 timer før: Lejer betaler 50% for bookingen. ParkPrivate ApS overfører de resterende 50% af bookingens pris til dig som udlejer, dog fratrukket 3 kr. i transaktionsomkostninger og efterfølgende 20% i servicegebyr.
 • <2 timer før: Du får som udlejer det fulde beløb, dog fratrukket 3 kr. for transaktionsomkostninger og 20% i servicegebyr.

Udlejningsperiode

Når du udbyder din p-plads til udlejning, skal dette som minimum ske for en tidsperiode af en time.

Råderet

Når du udlejer din p-plads gennem ParkPrivate, er det dit ansvar, at du har råderet over p-pladsen og har tilladelse til at leje pladsen ud.

Udlejning

Når din p-plads er sat til udlejning gennem ParkPrivate, må p-pladsen ikke på samme tidspunkt være udlejet gennem andre udlejningstjenester.

Skat

Du er som udlejer selv ansvarlig for relevant indberetning til skat vedr. din lejeindtægt.

Du har mulighed for at hente en oversigt over udlejninger og indtægter på månedsbasis. Hvis du udlejer p-pladser som en momsregisreret virksomhed, fungerer denne som bilag ved momsopgørelsen.

Hvis du som virksomhed lejer p-pladser ud, undersøger ParkPrivate ApS, hvorvidt det tilknyttede CVR-nummer er momsregistreret. Hvis der sker ændringer i virksomhedens status i forhold til momsregistrering, skal dette meddeles til ParkPrivate ApS hurtigst muligt.

Udstedelse af kvitteringer

Hvis du udlejer en eller flere parkeringspladser gennem appen ParkPrivate, giver du samtykke til, at ParkPrivate ApS må udstede kvitteringer til lejere af p-pladsen på dine vegne (uanset om du udlejer som privatperson eller virksomhed).

Informationer om lejer

De informationer, du som udlejer modtager om en lejer, må ikke videregives til en tredjemand. Disse oplysninger omfatter:

– Registreringsnummer på de biler, som har booket din p-plads

Transmission af data

ParkPrivate ApS er uden ansvar for data ved transmission og behandling af samme.